Ako uzavrieť PZP online?

 • k výpočtu a porovnaniu cien PZP budete potrebovať údaje z osvedčenia o evidencii alebo z veľkého technického preukazu
 • k uzatvoreniu PZP online budete potrebovať údaje z osvedčenia o evidencii vozidla a z preukazu totožnosti

1: VÝPOČET PZP: zadajte základné údaje

 • v prvom kroku:
  • vyplníte základné údaje o automobile: druh vozidla, rok výroby, objem valcov a výkon motora
 • v druhom kroku:
  • uvediete želaný začiatok poistenia
  • vyplníte ďalšie údaje o vozidle a o poistníkovi

2: POROVNANIE PZP: vyberte si jednu z ponúk PZP

 • porovnané a prehľadne zoradené sú:
  • všetky poisťovne
  • jednotlivé produkty PZP vo variantoch základného i vyššieho poistného krytia
  • konečné ceny týchto poistení
 • v tomto kroku si môžete zvoliť aj dostupné pripoistenia
 • vyberte si jednu z ponúk a pokračujte ďalej

3: UZATVORENIE PZP: vyplňte doplňujúce údaje a odošlite návrh PZP

 • v ďalšom kroku vyplníte:
  • frekvenciu platby
  • kontaktné údaje poistníka
  • ďalšie údaje o poisťovanom vozidle
 • v rekapitulácii si skontrolujte zadané údaje a kliknite na odoslať

4: ZMLUVA O PZP: zmluvu obdržíte elektronicky na vašu e-mailovú adresu

 • poistná zmluva aj s dokladmi a poistnými podmienkami je zaslaná na vašu e-mailovú adresu
 • e-mail dostanete automaticky ihneď po uzatvorení zákonného poistenia (v prípade, že by sa tak nestalo, a nebude ani v priečinku spam, kontaktujte nás telefonicky alebo mailom)
 • následným zaplatením poistného podľa pokynov sa online poistenie stáva platným

5: POTVRDENIE SÚHLASU: vytlačte si doklady a zaplaťte poistné

 • v prílohe e-mailu nájdete viacero dokumentov, tie s označením „vytlačiť“ si vytlačte, uschovajte a niektoré dajte do vozidla (zelenú kartu, správu o nehode), kvôli prípadnej cestnej kontrole či poistnej udalosti
 • poistné (podľa dohodnutých podmienok) je potrebné uhradiť najneskôr do začiatku platnosti PZP, resp. dátumu splatnosti poistného, a to formou zvolenou pri zadávaní objednávky:
  • online – kreditnou kartou alebo internetbankingom
  • v banke – príkazom na úhradu
  • na pošte – poštovou poukážkou

TIP: Na originálne doklady od poisťovne nemusíte zbytočne čakať. Keďže poisťovne ich zasielajú zvyčajne s dlhším oneskorením (2 týždne až mesiac), môžete v plnom rozsahu využívať tie, ktoré sme vám zaslali e-mailom, sú rovnako platné, avšak len dočasne. Preto si skontrolujte platnosť týchto dočasných dokumentov a ak by vám poisťovňa dovtedy originálne dokumenty nedoručila, kontaktujte nás!