Bezpečnosť portálu a ochrana údajov

Internetový portál je zabezpečený tzv. SSL certifikátom GeoTrust. Ten zabezpečuje, že komunikácia používateľa portálu je pri zadávaní jeho osobných údajov chránená šifrovaným kódom SSL (Secure Sockets Layer), ktorý zabezpečuje ich bezpečný prenos.

Zabezpečený je celý formulár dojednania PZP – všetky citlivé informácie (ako napr. meno, priezvisko, bankové spojenie, dátum narodenia a pod.) sú teda týmto kódom chránené.

SSL certifikát:

(1) identifikuje webový server, na ktorý klient posiela svoje osobné údaje zo svojho PC či notebooku
(2) posiela zabezpečené údaje v kóde, t.j. zašifrované; celá komunikácia medzi klientom a serverom je teda zašifrovaná

Overiť používanie SSL certifikátu je možné v URL adrese danej stránky – ako prvé písmená jej adresy musia byť https:// (nie http:// - teda bez s).