Porovnanie cien PZP

Kalkulačka PZP online je internetový nástroj, ktorý je určený na rýchle porovnávanie aktuálnych poistných produktov a presné vypočítanie sumy poistného – šitého na mieru klienta.

Samotné porovnávanie a výpočet je pritom veľmi jednoduchý. Stačí zadať základné údaje o poistníkovi a vozidle, vybrať si tú najvýhodnejšiu ponuku a odoslať návrh poistenia.

Online kalkulačka je určená pre každého, kto potrebuje uzavrieť povinné zmluvné či havarijné poistenie, príp. chce zmeniť poisťovňu a chce zvážiť všetky dostupné možnosti. Naša online kalkulačka vám vypočíta tú najnižšiu možnú sumu poistného a určí, ktoré poistenie auta je pre vás to pravé!


Zákonné poistenie online od spoločnosti Netfinancie

Poistné krytie vášho PZP môžete rozšíriť s týmito pripoisteniami:

Pripoistenie živlu

S pripoistením živlu máte nárok na náhradu škody v prípade, že došlo k poškodeniu vášho auta v dôsledku vyčíňania prírodného živlu. Medzi takého situácie sa zaraďuje napríklad požiar, víchrica, krupobitie, výbuch, úder blesku, pád stromov, zosuv pôdy, lavíny, povodeň, záplava, zemetrasenie, námraza, pád zemín, skál alebo iných predmetov. Dajte si však pozor, pretože každá poisťovňa má v rámci tohto pripoistenia inak nastavené limity a prípadné výluky.

Pripoistenie rozšírenej asistencie

Klasické asistenčné služby sú automaticky súčasťou základného PZP. Uzavrieť si však môžete aj doplnkové pripoistenie rozšírených asistenčných služieb, na základe ktorého máte nárok na väčší rozsah poskytovaných služieb a vyššie limity. Prečítajte si viac o tom, prečo sa rozšírená asistencia oplatí.

Pripoistenie výtlku

Tento typ pripoistenia vás chráni v prípade, že nastane poškodenie alebo zničenie diskov, pneumatík alebo kolies v dôsledku nepredvídateľného nárazu, ktorý je zapríčinený zlým stavom vozovky. Zlý stav vozovky presne definuje každá poisťovňa v poistných podmienkach, pričom platnosť tohto pripoistenia je obmedzená len na územie Slovenskej republiky.

Pripoistenie stretu so zverou

Na základe tohto pripoistenia máte nárok na náhradu škody v prípade, že dôjde k poškodeniu alebo zničeniu častí auta v dôsledku stretu so zverou. Aj pri tomto pripoistení si jednotlivé poisťovne vyhradzujú rôzne špecifické podmienky pri uplatnení poistného plnenia. Pri voľbe pripoistenia sa dôkladne oboznámte s odporúčaným postupom poisťovne v prípade, že príde k zrážke so zverou.

Pripoistenie úrazu posádky

S týmto pripoistením rozšírite poistné krytie vášho PZP pre prípad úrazu vodiča alebo všetkých osôb prepravovaných vo vozidle. Rozsah tohto pripoistenia je iný v každej poisťovni, niektoré poisťovne poskytujú krytie len vodičovi, iné priznávajú poistné krytie celej posádke vozidla. V niektorých poisťovniach je úrazové pripoistenie automaticky súčasťou základného poistenia. Preto si pri jeho voľbe dôkladne preštudujte podmienky konkrétnej poisťovne.

Pripoistenie čelného skla

Uvedené pripoistenie sa vzťahuje na situácie, v ktorých sa poškodí, zničí, prípadne odcudzí čelné sklo na vašom aute, pričom nenastane škoda alebo poškodenie iných častí vozidla. Poisťovňa vám následne preplatí opravu alebo náhradu zničeného čelného skla.