Cestovné poistenie ako spoľahlivá ochrana v zahraničí

Pred každou cestou do zahraničia by si každý cestovateľ mal uzatvoriť poistenie na cesty. Je síce pravda, že v rámci krajín Európskej únie si možno uplatniť verejné zdravotné poistenie, to je však výrazne limitované. Preto sa odporúča uzatvoriť si poistenie do zahraničia v komerčnej poisťovni, ktoré má viacero výhod.

Prečo sa oplatí uzatvárať cestovné poistenie?

Poistenie na cesty vám poskytuje ochranu v prípade zranenia, choroby alebo iných zdravotných ťažkostí, ktoré sa vám môžu prihodiť v zahraničí. Všetky výdavky spojené s lekárskou starostlivosťou, ktoré vám budú poskytnuté zaplatí vaša poisťovňa. Týka sa to aj zákrokov, ošetrení a vyšetrení poskytnutých v súkromných zdravotníckych zariadeniach a prevozu späť na Slovensko.

Okrem liečebných nákladov môže cestovná poistka kryť aj ďalšie riziká. Základné poistenie na dovolenku si môžete rozšíriť prostredníctvom rôznych doplnkových pripoistení. Tie vám pomôžu napríklad v týchto situáciách:

  • strata alebo krádež batožiny, dokladov či osobných vecí,
  • poškodenie nábytku v reštaurácii alebo ubytovacom zariadení,
  • nakazenie sa koronavírusom v krajine, ktorá je označená za rizikovú,
  • porucha vozidla pri ceste na dovolenku,
  • stornovanie zájazdu, leteniek alebo ubytovania,
  • vykonávanie adrenalínových alebo rizikových športov.

V ponuke nájdete aj rôzne iné typy pripoistení, podľa ktorých si môžete upraviť rozsah vami zvoleného cestovného poistenia. Poisťovne dokonca ponúkajú rôzne poistné balíky, ktoré zahŕňajú vopred vybranú kombináciu pripoistení.

Na toto pri poistení na cesty nezabudnite

V prípade akékoľvek poistenia treba brať do úvahy, že má stanovené aj výluky. Cestovné poistenie samozrejme nie je výnimkou. Vždy si dôsledne preštudujte, aké výnimky z poistného plnenia má vami zvolená poistka. Medzi štandardné výnimky patrí alkohol a užitie omamných látok. To znamená, že ak sa vám stane úraz v čase, keď ste boli pod vplyvom návykových látok, poisťovňa vám môže znížiť alebo úplne zamietnuť poistné plnenie. Ďalšou známou výlukou je to, že poistná ochrana sa nemusí vzťahovať na tie oblasti, kde je vyhlásené vojnové alebo teroristické nebezpečenstvo. Každá poisťovňa má zoznam výluk zostavený podľa seba, preto by ste im jednoznačne mali venovať pozornosť.